KAMBOÇYA
HAKKINDAGİTMEDEN
ÖNCEVİZE
BAŞVURUSUANGKOR
WATFOTOĞRAF
GALERİSİTÜRK
BASININDA
KAMBOÇYAFAHRİ
BAŞKONSOLOSLARI
HAKKINDA

İLETİŞİM

 


 

Nüfusun tahmini %85 - 90'lik bölümü kırsal alanlarda yaşamaktadır ve etnik olarak %90'ı Khmer, %5'i Çinli ve Vietnamlı ve kalan kısmı da dağ kabilelerinden oluşur. ( Chamlar ve Burmalılar )Ülkenin resmi dili Khmer'dir ve nüfusun %95'inden fazlası tarafından konuşulmaktadır, ikinci dil olarak Fransızca ve yaşlılar tarafından konuşulan Ian ile çoğunlukla gençler tarafından konuşulan İngilizce geçerli diller arasındadır. Kamboçya'nın nüfus yapısı birçok önemli özellik taşımaktadır. 1979'u takiben gelen nüfus patlaması sonrasında kimilerine göre nüfusun %50'si veya fazlası 18 yaşın altındadır. Yetişkin nüfus içerisinde kadınların oranı daha yüksektir, 18 yaşın üstünde olanların % 56'si kadındır. UNICEF'e göre, savaş sonrasında kadınlar tarafından yönetilen ailelerin sayısı nüfusun %25'ine tekabül etmektedir.

Kamboçya'nin nüfusu 13,881,427 (2006) kişidir.  Nüfus artışı yıllık %2.3 oranında seyretmekte, bu da nüfus büyüme hızını Asya'nın en yüksekleri arasına sokmaktadır.  Bebek ölüm oranı da yüksek olmakla birlikte, nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 69 kişidir.  Nüfusun en yoğun olduğu bölgeler yüksek oranda tarım yapılan merkezi düzlükler olup, ülkenin dağlık kesimleri sıtmanın da etken olması nedeniyle, kuzey kesimleri de sulamanın yetersiz olması nedeniyle nüfus açısından daha seyrektir. 1970'lerin sonunda, Kızıl Khmerlerin iktidarı sırasında, Kamboçya'nın bütün şehirleri boşaltılmış ve halk zorunlu göçe zorlanmıştır. Kentleşme 1980'lerde yeniden başlamıştır.


 
© Copyright 2012